Mój przyjaciel komputer

Przez błyskawiczny rozwój technologiiniemalz dnia na dzieńzostaliśmyobserwatoraminiezwykłego przełomu. Jednego dniawystarczała nam maszyna do pisania, a dzisiaj wszędzie mamy komputery.

Naturalniewdrożenie było długie i niełatwe, szczególniew miejscach, w którychpotrzebne było odpowiednieszkoleniepersonelu. Znacznieszybciej z komputeramizaprzyjaźniło się młodsze pokolenie, które przyswajało sobie komputery PC i wszystkienowości z odwagą i bez lęku.

Komputery i dyskietki
Zapewnewielemłodych ludziczęsto wspominaswój pierwszy komputer. Zupełnie niekolorowyekran, niezrozumiałysystem i strach, że włączenieniewłaściwegoprzyciskudoprowadzi do zniszczeniadrogiegosprzętu – . Zamiast typowych teraz pendrive’ówużywało sięmagnetycznych dyskietek. Ponadtorządził MS-DOS, więcodpalenieprogramubyło w porównaniu z dzisiejszym systemem na prawdę trudne. Gdy jednakdziękidobrego humoru rodziców można się włączyćulubioną grę, to obsługa myszkirównieżniebyła przyjemna. Właściwie to klawiatura była najważniejszymsprzętem.

Dobre oprogramowanie
Kiedydostępne stały się komputery osobiste, zmienił sięteżcały system operacyjny. Wszedł Windows i od tej chwiliświat działa inaczej. Kultura obrazkowa, prosty w obsłudze interfejsdoprowadziły do tego, że szkolenie personelu stało się łatwiejsze. Biznesmeni zaczęli zamawiać komputery dla firm. Równoleglezaczęła tworzyć się sieć. Bez przerwyulepszanazyskałaświatowy zasięg.

Bezpieczna sieć
Wejście do normalnego życia komputerów doprowadziło do tego, że aktualnie dokumentyotrzymałycyfrowy kształt. Narodziła się zatem potrzebanowszego niż dotychczas ich systemu zabezpieczenia. Wytworzyła sięgrupaludzi z wykształceniem informatycznym,specjalnie zajmująca się administrowaniem sieci, służącej do wymiany informacji. Wprowadzono nowe zjawiska. Profesjonalne serwery intel, możliwość aktualizacji systemu i tworzenie backup’u. Czy ktoś pomyślał, że maszyny do liczenia zdominują ludzkie życie?