Pit za 2014, opłacalna bonifikata prorodzinna preferująca rodziny z trojką i więcej dziećmi.

W tym roku podatkowym bonifikaty podatkowe są nieco odmienne niż w minionym roku podatkowym. Najbardziej opłacalna bonifikata przy składaniu zeznania za 2014 rok, obejmie rodziców, którzy wychowują co najmniej trójkę dzieci. Warunkiem zwrócenia ulgi jest wynagrodzenie od którego odprowadzane są składki i podatki co najmniej jednego z rodziców.

finanse

Autor: Allan Ajifo
Źródło: http://www.flickr.com
Wprowadzenie takiej ulgi ma stymulować wsparcie tych rodzin, w których zatrudnienie, a nie zasiłek, jest sposobem funkcjonowania. Modyfikacja w w polityce prorodzinnej to kolejny istotny krok ideologi przychylnej rozwojowi rodziny, po wydłużeniu urlopu rodzicielskiego, zwiększeniu dostępności placówek opiekujących się dziećmi powyżej 3 lat i zmniejszeniu odpłatności za nie oraz czterokrotnym wzroście ilości placówek opiekujących się dziećmi do lat 3 .

Przyszłościowym planem rządu jest bowiem poprawa sytuacji przyrostu naturalnego w kraju. W dzisiejszej sytuacji fazy spadku liczby urodzeń, polityka rządzących musi nakłaniać do posiadania dzieci. Najskuteczniejszym instrumentem finansowym oddziałującym na zwiększenie liczby dzieci jest wsparcie rodziców przy postanowieniu właśnie o trzecim dziecku. Najnowsze normy prawne pomagają też walczyć z szarą strefą i upowszechniać legalne zatrudnienie, ponieważ osoby

finanse

Autor: Lucas Hayas
Źródło: http://www.flickr.com

pracujące bez jakiejkolwiek umowy nie otrzymują ulgi podatkowej i są pozbawione przywilejów z tytułu emerytur, rent etc.

Dodatkowo ulga na dzieci, będzie najbardziej rentowna dla osób z niskimi zarobkami. Dzisiaj, aby rodzic samotnie wychowujący np. dwoje dzieci uzyskał pełną ulgę fiskalną, musi mieć roczny dochód w wysokości 15 445 zł. Z kolei w sytuacji dwojga rodziców, jest to kwota 18 534 zł. Dodatkowym profitem ma być szybsze otrzymanie zwrotu podatku dla rodzin wielodzietnych (przeczytaj o tym na naszej stronie). Na odzyskanie pieniędzy nadpłaconych fikusowi, osoby korzystające z ulgi, będą czekać najwyżej do 30 dni, od chwili złożenia pit za 2014, a nie 3 miesiące, jak wynika z obecnie obowiązujących przepisów.