Rozbieżnośćpomiędzy stycznikami a przekaźnikami

Stycznik niezwykle często myli się z przekaźnikiem. W rzeczywistości– normadziałaniatych dwóchurządzeń jest wystarczającotożsama.

maszyny - odbicie

Autor: Kris Duda
Źródło: http://www.flickr.com
styczniki

Autor: touch and see
Źródło: http://www.flickr.com
Właściwe załączenie daje możliwość naprzekazywaniebodźca. W takim przypadkusygnałemmoże być na przykład prąd lub napięcie.
Stycznikiróżnią się jednakw znacznym stopniu od przekaźników. W takim przypadku użytkuje się jednak systemy silnoprądowe, natomiast przekaźniki opierają się na systemach niskoprądowych lub o normiewynoszącej zero co to są styczniki. Wiążąca definicja styczników nie jest zagmatwana. W świecieurządzeń o takich właściwościach, stycznikito elektroniczne łączniki, których zadaniem jest załączanie lub wyłączaniebodźca prądowego albo napięciowego w jednym lub większejliczbieukładów zamkniętych. Stycznik wyekwipowany jest w cewkę, jakazapewniarzetelnezarządzaniesprzętem. Stycznikistosuje się w systemach zamkniętych o mocnym obciążeniu. Wartodoprecyzować – każdy stycznik może działać jak przekaźnik, natomiast przekaźnik nie zawsze może być stycznikiem. Stycznikiuposażone są ponadto w styki pomocnicze oferta dostępna tutaj. Jaki jest ich podstawowy cel wykorzystania? Styki dodatkowe wykonują podtrzymanie dla przycisków załącz, blokują inne Urządzenia technologiczne, zamykają lub wyłączają swój obwód sterowania, służą dla obwodu sygnalizacji. Podsumowując, stycznik to układ, jakizezwala łączyć zdalnie trójfazowe obwody.

Oprócz styczników prądu przemiennego wykorzystywane są takżeukładyopierające się na prądzie stałym. Znamionują się napędem elektromagnesowym lub pneumatycznym. Takie styczniki stosuje się w komunikacji tramwajowej, kolejowej lub akumulatorowej (czyli takiej, która napędza między innymi wózki).