Jakie programy są pomocne w prowadzeniu firmy?

Istotną kwestią przy wyborze właściwego oprogramowania jest sformułowanie celów firmy oraz jej kierunków biznesowych. Aby je zdefiniować, potrzebna jest znajomość zalet przedsiębiorstwa i jego słabszych punktów. Ważną sprawą jest również znajomość rynku i skali zapotrzebowania na daną usługę bądź produkt.